Βιογραφικό

Επαγγελματική εμπειρία & Ειδικότητα

2018-19: Εξειδίκευση στη Γηριατρική Ψυχιατρική στο Νοσοκομείο Zucker Hillside του Πανεπιστημίου Hofstra/ Northwell, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

2017-18: Εξειδίκευση στη Διασυνδετική - Συμβουλευτική Ψυχιατρική στο Νοσοκομείο Westchester Medical Center του Πανεπιστημίου New York Medical College, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

2013-17: Ειδικότητα Ψυχιατρικής στο στο Νοσοκομείο Westchester Medical Center του Πανεπιστημίου New York Medical College, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

2012-13: Research fellow, Εργαστήριο Molecular Immunopharmacology and Drug Discovery, Tufts University, Βοστώνη, ΗΠΑ

2009-2010: Υπηρεσία υπαίθρου, Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών Δωδεκανήσου

Πιστοποίηση εκπαίδευσης

2020: Τίτλος ειδικότητας Ψυχιατρικής, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

2018: Diplomate in Psychiatry, American Board of Psychiatry & Neurology

2018: Άδεια εξασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ

2012: Πιστοποιητικό ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) μετά από επιτυχείς εξετάσεις του United States Medical Licencure Examination (Step I, II & III). Το πιστοποιητικό του ECFMG αναγνωρίζει τις ιατρικές σπουδές που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός ΗΠΑ ως ισότιμες με τις ιατρικές σχολές των ΗΠΑ για το σκοπό της έναρξης ιατρικής ειδικότητας.

Εκπαίδευση

2008: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα

Δημοσιεύσεις

Karagkouni A, Alevizos M, Theoharides TC.. Effect of stress on brain inflammation and multiple sclerosis. Autoimmunity reviews. 2013, Aug; 12(10): 947-953. Cited in PubMed; PMID: 23537508

Alevizos M, Karagkouni A, Kontou-Fili K, Theoharides TC.. A probable case report of stress-induced anaphylaxis.. Annals of allergy, asthma, & immunology. 2014, Apr; 112(4): 383 - 384. Cited in PubMed; PMID: 24428965

Alevizos M, Karagkouni A, Panagiotidou S, Vasiadi M, Theoharides TC.. Stress triggers coronary mast cells leading to cardiac events.. Annals of allergy, asthma, & immunology. 2014, Apr; 112(4): 309-316. Cited in PubMed; PMID: 24428962

Alevizos M, Karagkouni A, Vasiadi M, Sismanopoulos N, Makris M, Kalogeromitros D, Theoharides TC.. Rupatadine inhibits inflammatory mediator release from human laboratory of allergic diseases 2 cultured mast cells stimulated by platelet-activating factor. Annals of allergy, asthma, & immunology. 2013, Dec; 111(6): 542-547. Cited in PubMed; PMID: 24267366

Munjal S, Karagkouni A, Zell, B. Need for a Consensus Guideline Regarding Prescribing Potentially Teratogenic Medications to Women of Reproductive Age: Experience from our Outpatient Clinic. Abstract, Academy of Psychosomatic Medicine, 2017.

Taracanova A, Alevizos M, Karagkouni A, Therianou A, Leeman SE, Conti P, Theoharides TC. IL-33 and SP synergistically stimulate IL-1b and TNF via NK-1 receptor induction in mast cells inhibited by tetramethoxyflavone. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2017, May 16; 114(20): E4002-E4009, Cited in PubMed; PMID: 28461492