Επικοινωνία

Ιατρείο: Γρ. Λαμπράκη 10, Γλυφάδα, 16674

Τηλέφωνο: 210 89 80 231

E-mail: akaragkouni.md@gmail.com

Συστεγάζεται με τον ιατρό ρευματολόγο κο. Μιχάλη Αλεβίζο https://www.alevizos-md.com/